Umbótamat

Á vorönn 2006 var eftir tilsögn Sigurlínar Davíðsdóttur unnið að svo nefndu umbótamiðuðu sjálfsmati.  Umbótamatið er unnið þannig að hugmyndir að viðfangsefnum eru ræddar á kennarafundi sem tekur svo ákvörðun um hvað kanna á.  Á kennarafundi er einnig tekin ákvörðun um það hvernig staðið er að matinu.  Lögð er áhersla á að nota margar aðferðir við matið svo sem vettvangsathuganir og viðhorfskannanir.  Niðurstöður matsins eru svo teknar saman og þær ræddar í kennarahópnum.  Á grundvelli niðurstöðunnar eru teknar ákvarðanir um aðgerðir til að bæta stöðuna og svo eru mælingar endurteknar til að meta árangur aðgerðanna.  Með þessu móti tekur kennarahópurinn sem heild á efni sem honum finnst miklvægt, mælir með skipulögðum hætti og fer svo út í endurbætur í kjöfarið.  Aðferðin er hnitmiðuð og stuðlar að samkennd í hópnum.