Skólanefnd

Í 5. grein laga um framhaldsskóla er fjallað um skólanefnd.  Í skólanefnd eru fimm einstaklingar sem menntamálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn.  Auk þess eru í nefndinni áheyrnarfulltrúar frá nemendaráði, foreldraráði og kennurum.  Skólameistari er framkvæmdastjóri nefndarinnar.  Hlutverk skólanefndar er að marka áherslur varðandi tengsl við nærsamfélagið, vera skólameistara til samráðs um námsframboð, staðfesta skólanámskrá og fylgjast með framkvæmd hennar, veita umsögn um starfs- og fjárhagsáætlun og fylgjast með framkvæmd hennar, vera skólameistara til samráðs um gjaldskrá, vera skólameistara til samráðs um samninga sem skólinn gerir, vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál og veita menntamálaráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.  Fundargerðir skólanefndar eru birtar á vef skólans.

Núverandi skólanefnd