Sjálfsmatskerfi

Uppbygging kerfisins miðast við fjögur megin atriði.  Í fyrsta lagi að tíu þættir ráðuneytis varðandi úttekt á sjálfsmatskerfum séu dekkaðir.  Í öðru lagi að markmið varðandi grunnþætti skólastarfs séu mæld.  Í þriðja lagi að meta markmið skólans eins og þau koma fram í skólasamningi.  Í fjórða lagi að meta áherslur í skólastarfi eins og þær koma fram í stefnu skólans í einsaka málaflokkum og skipulagi náms eins og það birtist í skólanámaskrá.

Meginþættir sjálfsmatskerfisins eru: Kennarafundir, miðannarviðtöl, umsjónarviðtöl uppgjörsskýrslur, kennitölur anna, viðhorfskannanir, nemendafundir, umbótamiðað sjálfsmat, uppgjörsfundur, skólanefndarfundir og sjálfsmatsskýrsla.

Kennarafundir                                                                Starfsmannaviðtöl

Miðannarviðtöl                                                               Kennitölur anna

Umsjónarviðtöl                                                               Viðhorfskannanir

Uppgjörsfundur                                                              Nemendafundir og rýnihópar

Uppgjörsskýrslur                                                            Skólanefndarfundir

Umbótamat                                                                    Sjálfsmatsskýrsla