Umsókn um nám

Umsækjandi

Vinsamlegast skráðu móðurmál

Upplýsingar

Upplýsingar um brautir eru á Námsbrautir á vefsíðu skólans
Ekki nauðsynlegt

Nám í boði

Óskar þú eftir að nýta þér heimvistar úrræði skólans?

Tungumál

Fjallamennskunám

Hug- og félagsvídindagreinar

Náttúru- og raunvísindagreinar

Verk- og listnám

Stærðfræði

Íþróttasvið

Vélstjórnargreinar-VVA

Aðrir áfangar