Framhaldsskólabraut

Lýsing á braut

Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu og er lögð áhersla á hvort tveggja, annars vegar bóklegt nám og hins vegar og list- og verkgreinar. Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Framhaldsskólabrautin er 90 einingar og er miðað við að nemendur ljúki henni á tveimur árum. Í kjarna brautar eru 20 einingar. Val er þrískipt: Nemendum er skylt að velja minnst 20 einingar í hefðbundnum bóklegum greinum og minnst 30 einingar af verk- og listgreinaáföngum. Nemendur velja svo 20 einingar í frjálsu vali í samráði við skólann út frá lokamarkmiðum náms.

Markmið framhaldsskólabrautar eru sniðin að einstaklingsbundnum þörfum hvers nemanda en þó eru gerðar kröfur um að námslok séu á hæfniþrepi 2. Í upphafi náms gerir nemandi og skóli námsáætlun þar sem lokamarkmið náms eru skilgreind. Nemandi þarf við upphaf náms að gera sér grein fyrir hvort hann stefnir við námslok beint á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám. Lokamarkmið og áfangaval skulu vera í samræmi við það. Við námslok eiga nemendur að vera færir um að takast á við skilgreind lokamarkmið brautar. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar.

Kjarni • 20 einingar
Heilsufræði HEIF 1NH031ÞJ03 6 ein.
Íslenska ÍSLE 2GO05 eða 2NH05 5 ein.
Lífsleikni LÍFS 1HÖ021VÖ02 4 ein.
Tómstundir og þemavinna ÞEMA 1ÞT05 5 ein.

 

Bóklegt val • 20 einingar

Nemandi getur valið úr þeim bóklegu áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum.

Verklegt val • 30 einingar

 

Fatasaumur SAUM 1GH052GH05 10 ein.
Fjallamennska FJAL 1AA121BT13 25 ein.
Frumkvöðlafræði FRUM 1NR052HF05 10 ein.
Grunnteikning GRTE 1FF052FÚ05 10 ein.
Kvikmyndagerð KVMG 1HM052FL05 10 ein.
Leiklist LEIK 1LH051LH05 10 ein.
Ljósmyndun LJÓS 1ML052SH05 10 ein.
Matreiðsla MATR 1AM052HN05 10 ein.
Málmsmíði MALM 1MH051RL05 10 ein.
Sjónlist SJLI 1TE05 2LM05 10 ein.
Tónlist Metið nám úr tónlistarskóla 20 ein.
Verkefnaáfangi * VERK 2FR05 5 ein.
Vinnustaðanám VINS 1RV102SF152VI152ST15 55 ein.

* Nemandi vinnur að lokaverkefni í framhaldi af verk- eða listgrein sem hann lagði stund á.

Óbundið val • 20 einingar

Nemandi getur valið úr þeim bóklegu áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miðast við að 25-50% (23-46 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 50-75% (46-69 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og á hæfniþrepi 3 séu að hámarki 10 einingar.

Alls 90 einingar

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla eða sambærilegri menntun.

Skipulag

Nemanda er skylt að ljúka 20 eininga námi í kjarna brautarinnar og þar af eru 5 einingar á 2. þrepi í íslensku. Auk þess þarf nemandi að hafa lokið námi á 1. þrepi í ensku og stærðfræði. Áfangar á fyrsta þrepi í íslensku, ensku og stærðfræði geta verið hluti af 20 eininga bóklegu vali. Sama gildir um nám á 1. þrepi í dönsku. Nemandi getur að því loknu valið aðra áfanga eða nám sem gerir frekari hæfnikröfur. Miðað er við að nemandi sérhæfi sig á tilteknu sviði í 30 eininga verklegu vali og taki þar minnst 10 einingar í hverri grein. Loks er óbundið val 20 einingar. Tónlistarnám er viðurkennt nám frá tónskólum og leiklistarnám er þátttaka í uppsetningu leikverks. Námslok framhaldsskólabrautar eru á hæfniþrepi 2. Val nemenda á áföngum skal því miðast við að 25-50% (23-46 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 50-75% (46-69 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og á hæfniþrepi 3 séu að hámarki 10 einingar.

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að

  • tjá skoðanir sínar og skýra verklag tengt skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, sjálfstæðan og skýran hátt
  • tjá sig á einfaldan og skýran hátt á erlendum tungumálum
  • bera virðingu fyrir grundvallarreglum starfsumhverfis
  • bera ábyrgð á starfi og starfsumhverfi
  • meta sjálfan sig á hlutlægan hátt og gera sér grein fyrir tækifærum í umhverfi sínu
  • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi, innan starfsgreinar eða annarrar sérþekkingar
  • tengja þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi og daglegt líf.