Fjarnám í FAS

Fjarnám er í boði við skólann í velflestum áföngum. Hægt er að ljúka stúdentsnámi við skólann fjarnámi og boðið er upp á starfsnám í fjarnámi og lotubundnu staðnámi í gegnum Fjarmenntaskólann. Fjarnemendur sem ætla sér að útskrifast frá FAS fá við upphaf náms umsjónarkennara en nemendur sem taka einstaka áfanga eða stunda aðallega nám við annan framhaldsskóla eru fyrst og fremst í tengslum við kennara í viðkomandi áföngum. Umsjónarkennari fjarnemenda skipuleggur og heldur utan um langtímaáætlun og nám nemandans við skólann.

Upplýsingar til fjarnema

Hér er hægt að nálgast mikilvægar upplýsingar fyrir fjarnemendur

Námsframboð

Hér er hægt að nálgast námsframboð áfanga sem boðið er uppá í fjarnámi.

Kennsluáætlanir

Hér er hægt að skoða kennsluáætlanir fyrir komandi önn

Kennsluvefur

Áfanginn settur upp á Kennsluvef

Kennslumyndbönd

Kennslumyndbönd um lykilatriði námsefnisins

Samskipti

Vettvangur fyrir fjarnemendur til að hafa samskipti sín á milli og við kennarann

Gjaldskrá

Skráningar gjald er 6000 kr. Fyrir fyrstu tvo áfangana eru greiddar 12.000 fyrir hvorn, almennt er ekki innheimt gjald fyrir áfanga umfram það.

Kennsluáætlanir

Kennsluáætlanir er tilbúnar í maí fyrir haustönn og desemer fyrir vorönn

Fjarfundir

Sérstakir myndfundir með fjarnemendum.

Sveiganleiki

Möguleikar á að semja um aðra skiladaga á verkefnum og skipulag annarrar vinnu

Engin lokapróf

Almennt eru ekki lokapróf í áföngum

Fyrirspurn um fjánám

14 + 15 =