Erasmus+ dagar

Frá Erasmus+ ráðstefnunni 11. október.

Þann 11. október síðastliðinn stóð Rannís fyrir ráðstefnu í Menntaskólanum í Kópavogi þar sem yfirskriftin var jöfn tækifæri í Erasmus+. En í  Erasmus+ er hægt að sækja um styrki til að vinna að alls kyns verkefnum. Öll skólastig geta sótt um styrki til Erasmus+. Að auki styrkir Erasmus+ starfsmenntun og fullorðinsfræðslu annars vegar og æskulýðsmál hins vegar. Að lokinni setningu var ráðstefnugestum skipt í vinnustofur þar sem reynslu af verkefnum var miðlað og rætt um ávinning af því að taka þátt í alþjóðlegum verkefnum.

FAS var boðið að senda þátttakendur á ráðstefnuna en skólinn hefur á undanförnum árum tekið þátt í fjölmörgum verkefnum sem hafa verið styrkt frá Erasmus+. Fulltrúar af FAS tóku þátt í tveimur málstofum. Annars vegar í málstofu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla þar sem sérstök áhersla var lögð á skóla á landsbyggðinni sem eru langt í burtu frá alþjóðaflugvelli. Þar var bæði fjallað þau vandamál sem verkefnastjórar úti á landi standa frammi fyrir og eins hve mikla þýðingu það getur haft fyrir skóla á þessum stöðum að taka þátt í alþjóðlegum verkefnum.

Hins vegar tók FAS þátt í málstofu um starfsmenntun þar sem áherslan var á starfsþjálfun nemenda í  starfs- og iðngreinum hjá fyrirtækjum og skólum í viðtökulöndunum. Sérstaklega var fjallað um leiðir til að hvetja og styrkja nemendur sem tilheyra minnihlutahópum s.s. innflytjendur, nemendur með námsörðugleika eða fatlanir. ADVENT verkefnið sem er í gangi núna í FAS er einmitt gott dæmi um samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.

Það er frábært að hafa aðgang Erasmus+ styrkjunum. Það að taka þátt í alþjóðlegum verkefnum skapar ný tækifæri til að auðga skólastarfið og víkkar um leið sjóndeildarhring og reynsluheim allra þátttakenda.

 

 

Í útvarpsviðtali hjá BBC

Ingunn, Íris og Vigdís í viðtali hjá BBC 4.

Í gær komu til okkar í FAS þau Maria Margaronis og Richard Fenton Smith. Þau vinna hjá BBC Radio í London og eru að vinna að dagskrá um breytingar á jöklum og loftslagsbreytingar. Þeim finnst mikilvægt að koma á svæði þar sem miklar breytingar eru á jöklum og langar til að vita hvernig það er að lifa í nánd við jökla. Einnig að heyra um hvort og þá hvernig fólk upplifir breytingar og hvort það hafi áhrif á líf fólks. Þau höfðu heyrt af því að í FAS færu nemendur að mæla jökla og vildu sérstaklega ræða við nemendur um þá reynslu.

Þrír nemendur í jarðfræði voru tilbúnir til að ræða við útvarpsfólkið og deila reynslu sinni af jöklamælingum. Auk þess að ræða um jökla var spjallað vítt og breytt. Til dæmis um líf ungs fólks á landsbyggðinni og þjóðsögur. Þau Maria og Richard voru mjög ánægð með viðmælendur sína í FAS og töluðu sérstaklega um góða enskukunnáttu og það væri greinilegt að krakkarnir væru í góðum tengslum við umhverfi sitt og skynjuðu mikilvægi þess að fara vel með náttúruna.

Maria og Richard munu í dag ræða við nokkra aðila í sveitarfélaginu en fara þegar líður á vikuna aftur heim og undirbúa útvarpsþáttinn sem væntanlega fer í loftið seinni partinn í nóvember eða byrjun desember. Auk þess að senda þáttinn út á BBC 4 verður þátturinn líka aðgengilegur á BBC World Service og verður þar með aðgengilegur utan Bretlands.

Námskeið í þverun straumvatna

Þann 9. október síðastliðinn hófst seinni hluti námskeiðisins gönguferðir. Sá dagur fór í undirbúning fyrir tveggja daga gönguferð sem hófst 10. október. Morguninn fór í kortalestur og kynningu á GPS tækjum. Farið var yfir hvernig slík tæki virka og hvað beri að hafa í huga við notkun þeirra. Eftir hádegi var svo nýtt námsefni kynnt fyrir hópnum í þverun straumvatna. Nemendur fengu fyrirlestur um þverun straumvatna og hvernig sé best að bera sig að í aðstæðum þar sem þvera þarf straumvötn. Um klukkan 14:00 var svo lagt af stað úr skólanum til að finna hentuga á til að æfa þvera. Nemendur fengu búnað að láni hjá Ice Guide og þökkum við þeim mikið vel fyrir það. Allir nemendur voru í þurrgöllum, neoprene skóm og í björgunarvesti.

Farið var í Laxá í Nesjum. Mikið hafði rignt dagana á undan en áin hafði sjatnað nóg til að hægt væri að æfa þverun straumvatna. Farið var yfir hvernig skuli bera sig að við að velja vað og hvað þurfi að hafa í huga við valið. Ýmsar leiðir voru æfðar til að þvera vatnið á sem öruggastan hátt. Þá æfðu nemendur sig bæði sem hópur og einnig einir. Einnig var æft hvernig á að fara í svokallaða flotstöðu ef ske kynni að einhver félli í vatnið og hvernig ætti að koma sér aftur á bakkann á sem öruggastan hátt. Ásamt því fengu nemendur að prófa sig áfram með svokallaðar kastlínur til að geta bjargað öðrum úr ánni ef til þess kæmi. Dagurinn var mjög skemmtilegur og fengu nemendur að vaða og synda allnokkrar ferðir niður Laxána. Það var mikið fjör og mikið gaman þrátt fyrir kalt vatnið, en við vorum heppin með veður og fengum við fallegt veður meðan á æfingunum stóð.

Fimmtudaginn mættu nemendur svo í skólann tilbúnir í göngu. Fyrstu stundir morgunsins voru þó nýttar til að ljúka að fara yfir og gera leiðarkort fyrir fyrirhugaða ferð. Síðan var lagt af stað frá skólanum og keyrðu nokkrir kennarar okkur uppí Lón nánar tiltekið að mynni Össurárdals en það hafði verið ákveðið að ganga í kringum Reyðarárfjall. Gangan hófst um klukkan 12:00 og var gengið inn dalinn í botn Össurárdals. Á leiðinni var æfð notkun GPS, korts og áttavita. Einnig þurftum við að þvera Össurá sem var nokkuð vatnsmikil eftir vatnsverður undanfarinna daga. Innst í dalnum var tjaldað á fallegum stað með útsýni yfir fagra fossa á svæðinu. Ákveðið var að tjalda í fyrra fallinu vegna þess að spáð var mikilli rigningu og roki þegar líða tók á kvöldið. Drengirnir báru einnig með sér eldivið og kveiktu lítið bál áður en rigningin hófst, það voru meira að segja grillaðir sykurpúðar. Um nóttina var svo mjög mikil rigning og gekk á með nokkuð hressilegum kviðum annað slagið. Því var mismikið sofið og vöknuðu sumir í polli, ef þeir gátu þá sofið á annað borð.

Þrátt fyrir ofsaveðrið og hamaganginn voru allir hressir á föstudeginum, en þá áttum við um 6 kílómetra göngu eftir til byggða. Gengið var þá niður Reyðarárdalinn og var lagt uppúr notkun GPS tæksins og áttavitans enn og aftur. Upp úr hádegi fór sólin loks að skína og gat hlýjað okkur eftir nokkuð kalda og blauta nótt og morgun. Komið var til byggða um klukkan 13:00 þar sem að kennarar biðu eftir okkur og skutluðu okkur aftur í FAS.

Námskeiðið var mjög skemmtilegt og lærdómsríkt en þverun straumvatna stóð þar hæst að mati nemenda. Kennari á námskeiðinu var Sólveig Sveinbjörnsdóttir.

Umhverfismál í brennidepli

Í síðustu viku sögðum við frá neyslukönnun sem umhverfisnefnd FAS stóð fyrir á dögunum. Í dag var komið að þriðja uppbroti annarinnar og það var helgað niðurstöðum úr þeirri könnunn og hvað megi gera til að minnka úrgang í skólanum.
Í byrjun fundar kynnti Eyjólfur helstu niðurstöður könnunarinnar. Nemendum og starfsfólki hafði verið skipt í hópa fyrir fundinn og áttu undir stjórn hópstjóra að reyna að áætla hvar hægt sé að draga úr neyslu. Með neyslu er t.d. átt við ljósritun, matarkaup ýmis konar og ferðamáta til og frá skóla. Hver hópur þurfti að tilgreina í prósentum hversu mikið væri hægt að draga úr neyslu á næstunni.
Næsta verkefni sem hóparnir unnu að var að tilgreina leiðir þannig að hægt sé að draga úr einskammta matarumbúðum en þar er t.d. átt við skyrdollur eða kókómjólkurfernu. Þá voru hóparnir líka beðnir að skoða hvað hægt sé að gera til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis í ferðum til og frá skóla.
Það verður að segjast eins og er að fundurinn gekk ljómandi vel og voru bæði nemendur og starfsmenn virkir og höfðu ýmislegt til málanna að leggja. Á næstunni er ætlunin að vinna enn betur úr svörum nemenda og finna leiðir til að minnka neyslu og um leið að bæta umhverfið.

Kaffiboð í FAS

Í löngu frímínútunum í dag buðu nemendur FAS öllum í Nýheimum í kaffi. Aðaltilefnið var að heimsókn gestanna frá samstarfslöndunum í Erasmus verkefninu lýkur formlega í dag og vildu nemendur sýna gestristni og bjóða um leið til veislu. Og það má svo sannarlega segja að borðin svignuðu undan öllum kræsingunum.

Nemendur ásamt öðrum íbúum Nýheima nutu veitinganna og áttu ágætt spjall á meðan. Við þökkum nemendum fyrir þetta ágæta framtak og það væri ekki úr vegi að endurvekja sameiginlegar samverustundir þar sem íbúar hússins skiptast á að bjóða í kaffi.

Heimsókn samstarfsskólanna í Erasmus

Unga fólkið okkar er heldur betur að ná saman. Síðustu daga hafa 24 ungmenni frá fimm þjóðlöndum dvalið á Höfn og einnig skoðað nágrenni Hafnar. Markmiðið með heimsókninni er að nemendur læri að vinna saman á einu tungumáli, þar sem virðing fyrir ólíkri menningu og traust á hugmyndir fá að njóta sín.

Nemendur FAS hafa kynnt fyrir gestum sínum menningu, náttúrufar og náttúruöfl þjóðarinnar. Margt hefur verið gert; gengnar fjörur, víkingaþorpið á Horni heimsótt, hoppað í hylinn í Bergárdal og gengið bakvið Mígandafoss. Krakkarnir eyddu einum degi á Höfn þar sem m.a. var farið í heimsókn í Skinney – Þinganes og skoðuð söfn.

Á morgun er síðasti dagur gestanna á Höfn og þá ætla nemendur FAS að bjóða upp á morgunkaffi á Nýtorgi í löngu frímínútunum.

Hingað til hefur allt gengið ljómandi vel og allir staðið sig með sóma. Þetta er fólkið sem tekur við keflinu eftir nokkur ár og það er sko engu að kvíða meðan við eigum svona flott ungmenni.