haus23.jpg
Forsíða
Námsframboð
Haustönn 2015
Innritun
Um skólann
Leit
Fréttir
Myndasafn
Samstarfsverkefni
Annáll FAS
Nemendafélag FAS
Vísindadagar
Nám til framtíðar
Vefpóstur | Inna fyrir kennara | Inna fyrir nemendur | Kennsluvefur | Fjarmenntaskólinn | Náttúrurannsóknir
Forsíða
Vorönn 2015 Print

Námsframboð

Áfangar vorannar 2015

Á síðunni eru taldir upp þeir áfangar sem fyrirhugað er að kenna á vorönninni. Þar er einnig hægt að sjá lýsingar einstakra áfanga og átta sig á því hvaða áfanga er boðið upp á í fjarnámi.

Framboð næstu fjögurra ára

Á síðunni er birtar áætlanir um áfangaframboð fyrir næstu annir.

Umsóknir um nám á vorönn 2015

Skráningu á vorönn 2015 er lokið.

Starfsnámsbrautir

  • FjarmenntaskólinnFAS er í samstarfi við ellefu aðra framhaldsskóla, Fjölbrautaskóla Vesturlands (FVA), Menntaskóla Borgarfjarðar (MB), (Fjölbrautaskóla Snæfellinga (FSN), Menntaskólann á Ísafirði (MÍ), Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV), Menntaskólann á Tröllaskaga (MTR), Framhaldsskólann á Húsavík (FSH), Framhaldsskólann á Laugum (Laugar), Menntaskólann á Egilsstöðum (ME), Verkmenntaskóla Austurlands (VA) og Menntaskólann að Laugarvatni (ML) um framboð styttri brauta, svokallaðra starfsnámsbrauta. Vettvangur samstarfsins er Fjarmenntaskólinn.
  • Yfirleitt er um að ræða fjarnám á neti, stuttar námslotur eða dreifnám, sem er sambland af hvoru tveggja. Þetta fyrirkomulag býður upp á þann möguleika að stunda námið með vinnu í heimabyggð.
  • Nánari upplýsingar um þetta nám og umsóknarform eru á vef Fjarmenntaskólans.

    nanariupplysingar
Framhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu | Nýheimum | 780 Höfn | Sími 470 8070 | Fax 470 8071 | fas@fas.is